شماره حساب ها

ارسال شده در سرویس ها

برای واریز وجه خدمات می توانید از شماره حساب های زیر از طریق یکی از بانک ها اقدام کنید . لطفا بعد از واریز واجه مدیریت را از طریق فرم تماس با ما و با ارسال اطلاعات ارسال با خبر سازید .


 
ردیف بانک شماره حساب شماره کارت
1 ملت 153320615 6104-3379-9295-1861
2 صادرات ----------- -----------
3 ملی ----------- -----------


 
 
تمامی حساب ها به نام " بهرام پورعلی بابا" می باشد .