پلاگین های فارسی

پلاگین مطالب مرتبط

ارسال شده در پلاگین

پلاگین plg_content_sj_relatednews  یک افزونه مناسب برای ارائه یک لیست از مطالب مرتبط می باشد . این پلاگین بر اساس انتخاب های مختلف ارتباط مطالب را انتخاب میکند. 

در این پلاگین شما میتوانید تصاویری از مطالب را نیز در کنار لینک ها داشته باشید.