فروشگاه اینترنتی سینرژی

Image

فروشگاه اینترنتی سینرژی

فروشگاه اینترنتی سینرژی با موضوع فروش اینترنتی و خرده فروشی تجهیزات الکتریکی طراحی و پیاده سازی شد .
ای فروشگاه با فروشگاه ساز جی تو استور در بستر جوملا 3 پیاده سازی شده است.
طراحی و آماده سازی و ایجاد نمونه محصولات طبق درخواست مشتری توسط بناب هاست انجام شد.